• De toewijzing

  ...van slaapplaatsen aan de conferentie-deelnemers.
 • De (ex-)voorzitters

  Zij gingen en gaan ervoor.
 • De talenten

  ...onvermoede, geopenbaard op de binnenplaats van Bovendonk
 • Het uitbeelden

  ..., een vaardigheid die elke NT2-docent moet beheersen
 • Het programmaboekje

  ...van de BVNT2-conferentie, met als titel Van NT2 naar NT-breed
 • De bokaal met zijn naamgeefster

  Ineke van de Craats
 • De ontvangst

  Van zo'n stralende lach van de voorzitter krijg je er zin in.
 • Het oortje

  ...bij een van de werkgroepleden die tijdens de conferentie continu standby stonden.
 • De NT2-docent

  ... van het Jaar. Mirjam  Poolen met enkele van haar cursisten.
 • De spelletjes

  ...in de workshop Spelletjes in de NT2-klas
 • De beoordeling

  ...zoals afgebeeld op een kaart die uitgereikt werd bij een workshop van de NTU (Jan Vanhooren) over het bepalen van de moeilijkheidsgraad van lees- en luistertaken
 • De mini-cursus

  ...Zweeds.
  Waardoor was de mini-cursus Zweeds in een demonstratie van TPRS zo makkelijk te begrijpen?
  Workshop tijdens de studiemiddag 'Gemiste Kansen', Utrecht 8 februari 2013
 • De spreekversterkers

  Los samen een probleem op; geef je cursisten een paar attributen, waarmee ze samen een constructie moeten bedenken i.c. een ei veilig laten landen dat uit een raam vanaf een etage wordt losgelaten
 • Het bewijs van deelname

  ...waar je een hele dag alle zintuigen voor open hebt gehad.
 • De opening

  ...door de voorzitter van de Beroepsvereniging, Bas van Eerd
 • De opening

  De deelnemers aan de 7de NT2-conferentie stromen de kapel van Bovendonk binnen.
 • De forumdiscussie

  ...die bijdroeg aan de nodige verdieping op de eendaagsde conferentie 2016.
 • De workshop

  ...hier één van alle workshops op de eendaagse conferentie 2016
 • De lunch

  Je moest er even op wachten, maar dan had je ook wat...
 • De bokaal

  ... die hoort bij de titel Docent van het Jaar. In 2016 mag Mirjam Poolen zich met die titel tooien.
 • De enquête

  ...georganiseerd door de werkgroep Examens en toetsing
 • De blijdschap

  Hoe blij kun je zijn met het uitgereikte conferentie-certicaat!?
 • De lange rij

  ..voor de lunch.
 • De differentiatie

  ... en Jan Strybol legt uit dat het een kwestie van tunen van taken is.
 • Het commentaar

  ...op de presentatie over de Nieuwslezer NT2 van Edia: Voor mijn cursisten is dit te moeilijk!
  Tijdens de studiemiddag 'Gemiste Kansen', Utrecht 8 februari 2013

Agenda

Briefwisseling met Blik op Werk

NB Onderstaand bericht verscheen eerder als nieuwsbericht. Omdat het door recentere berichten steeds van de homepage verdwijnt en dit voor het bestuur van zeer groot belang wordt geacht voor onze beroepsgroep, krijgt het hier voorlopig een vaste plek.

In november liet de directie van Blik op werk in een brief weten zich af te vragen waarom diploma's en opleidingen van vóór 2005 niet zouden kunnen meewegen bij de beoordeling van de bekwaamheid van NT2-docenten.
In een reactie op deze brief geeft het bestuur van de beroepsvereniging aan zich verantwoordelijk te voelen voor de beschrijving van de competenties van de in zijn ogen bekwame NT2-docenten en voor de ontwikkeling van open en transparante procedures om die vakbekwaamheid te verwerven en/of aan te tonen. Dat wordt in 10 overwegingen toegelicht.
Lees hier de brief van mw. Schilder van Blik op Werk
Lees hier de reactie van het BVNT2-bestuur op deze brief.
Lees hier      rapportage aan min. SZW over ontwikkelingen bij (verplichte) inburgering volgens Blik op Werk en genomen stappen
Nieuws

9 september 2015 - Om ruimte te maken voor nieuwe en uitgebreidere menu-opties met meer tekst bleek het noodzakelijk enkele knoppen te verplaatsen. De knoppen Contact en Links zijn vanaf nu te vinden in het gebruikerspaneel (blauw, links in het venster onder BVNT2 leden)
5 september 2015 -

Tijdens het AO Inburgering (Tweede Kamer) van 22 januari jl. is een aantal toezeggingen gedaan. Aan een aantal daarvan heeft de Minister voldaan per brief van 30 maart jl. Met de hieronder  te downloaden brief voldoet hij aan de resterende toezeggingen. 

26 augustus 2015 - De BVNT2 start twee nieuwe begeleidingstrajecten voor docenten die zich willen laten certificeren. Naast het volgende traject aan de VU, starten er nu ook in Assen en Roosendaal.

1 mei 2015 - Enkele NT2-collega's en ik hebben een mail gekregen van ene David Matheew uit Londen, die op zoek is naar 

'4 weeks Dutch Language lessons (intensive course) with you'. De afzender die zegt uit Australië te komen noemt de namen van zichzelf, zijn vrouw en twee kinderen en het zou (bij mij althans) gaan om de periode van 1 t/m 26 juni. 

13 april 2015 - In de Tweede Kamer is een discussie ontstaan over het inzagerecht bij de inburgeringsexamens. Een aantal BVNT2-docenten en bestuursleden waren aanwezig bij dat debat in de Tweede Kamer met de minister (22 januari). Immers, ook de BVNT2-verzoeken waren daar onderwerp van gesprek (zie onze brief aan de minister van 9 december 2014).

«« | « | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

  Word lid van de BVNT2

De BVNT2 zet zich in voor NT2-docenten. De vereniging onderneemt tal van acties om het beroep op de kaart te zetten en te houden. Wij spannen ons in om beleidsmakers er van te doordringen dat een anderstalige een goede opleiding nodig heeft. En dat daarvoor een deskundige NT2-docent nodig is. NT2 is een vak apart, denken wij. Om dit te bereiken schrijven we aan ministers, kamerleden, ambtenaren, wethouders en schoolleiders en adviesorganen. En we spreken ze. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar, maar op een groot aantal beleidsterreinen is de BVNT2 een factor van betekenis geworden. Dat lukt ook omdat zo veel NT2-docenten de vereniging met hun lidmaatschap steunen. Lees verder...

Lid worden

Klik linksonder op de knop ' lid worden' en vul de verplichte velden in. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een factuur. U kunt na uw aanmelding direct gebruik maken van de site.
Contributie (september – september):
* voor NT2-docenten die een aanstelling hebben of hebben gehad in BVE, VO, Inburgering: €40,-
* Voor belangstellenden (werkzaam in of rondom het NT2-onderwijs, maar niet als NT2-docent): €40,-
* Voor aspirant-NT2-docenten (personen die een opleiding tot NT2-docent volgen): €25,-
(Lid worden voor een gedeelte van een jaar is niet mogelijk!)

Inloggen

Leden van de beroepsvereniging kunnen inloggen voor extra mogelijkheden.
Inlogcode vergeten: mail naar de webmaster.