• Het bewijs van deelname

  ...waar je een hele dag alle zintuigen voor open hebt gehad.
 • De forumdiscussie

  ...die bijdroeg aan de nodige verdieping op de eendaagsde conferentie 2016.
 • Het uitbeelden

  ..., een vaardigheid die elke NT2-docent moet beheersen
 • De differentiatie

  ... en Jan Strybol legt uit dat het een kwestie van tunen van taken is.
 • De bokaal

  ... die hoort bij de titel Docent van het Jaar. In 2016 mag Mirjam Poolen zich met die titel tooien.
 • De workshop

  ...hier één van alle workshops op de eendaagse conferentie 2016
 • De beoordeling

  ...zoals afgebeeld op een kaart die uitgereikt werd bij een workshop van de NTU (Jan Vanhooren) over het bepalen van de moeilijkheidsgraad van lees- en luistertaken
 • De (ex-)voorzitters

  Zij gingen en gaan ervoor.
 • De NT2-docent

  ... van het Jaar. Mirjam  Poolen met enkele van haar cursisten.
 • Het oortje

  ...bij een van de werkgroepleden die tijdens de conferentie continu standby stonden.
 • De bokaal met zijn naamgeefster

  Ineke van de Craats
 • De spreekversterkers

  Los samen een probleem op; geef je cursisten een paar attributen, waarmee ze samen een constructie moeten bedenken i.c. een ei veilig laten landen dat uit een raam vanaf een etage wordt losgelaten
 • De mini-cursus

  ...Zweeds.
  Waardoor was de mini-cursus Zweeds in een demonstratie van TPRS zo makkelijk te begrijpen?
  Workshop tijdens de studiemiddag 'Gemiste Kansen', Utrecht 8 februari 2013
 • De opening

  ...door de voorzitter van de Beroepsvereniging, Bas van Eerd
 • De opening

  De deelnemers aan de 7de NT2-conferentie stromen de kapel van Bovendonk binnen.
 • Het programmaboekje

  ...van de BVNT2-conferentie, met als titel Van NT2 naar NT-breed
 • De toewijzing

  ...van slaapplaatsen aan de conferentie-deelnemers.
 • De ontvangst

  Van zo'n stralende lach van de voorzitter krijg je er zin in.
 • Het commentaar

  ...op de presentatie over de Nieuwslezer NT2 van Edia: Voor mijn cursisten is dit te moeilijk!
  Tijdens de studiemiddag 'Gemiste Kansen', Utrecht 8 februari 2013
 • De lange rij

  ..voor de lunch.
 • De spelletjes

  ...in de workshop Spelletjes in de NT2-klas
 • De talenten

  ...onvermoede, geopenbaard op de binnenplaats van Bovendonk
 • De lunch

  Je moest er even op wachten, maar dan had je ook wat...
 • De enquête

  ...georganiseerd door de werkgroep Examens en toetsing
 • De blijdschap

  Hoe blij kun je zijn met het uitgereikte conferentie-certicaat!?

Agenda

Nieuws

26 oktober 2017 - Zoals eerder gemeld organiseert de BeroepsVereniging NT2 op 8 december in Antwerpen een studiemiddag met veel interessante workshops van Nederlandse en Vlaamse experts.
23 oktober 2017 - Op 8 december houdt de BVNT2 weer en interessante studiemiddag. Deze keer eens niet in Utrecht, maar in Antwerpen (ongeveer een uur reizen van Rotterdam). Er zijn veel workshops van Nederlandse en Vlaamse experts op dit gebied. 
23 oktober 2017 -  Onlangs overleed onze Vlaamse collega Koen Jaspaert. Koen leed aan ALS. 


De nieuwe regering heeft een regeerakkoord gepresenteerd. Voor de BVNT2 was dat aanleiding om eens te kijken naar het nieuwe beleid t.a.v. het taalonderwijs aan anderstaligen en de inburgering. Er zijn weinig aanknopingspunten in de tekst. Heel soms een echte directe mededeling, maar in het algemeen erg vaag. We lichten er een paar kwesties uit:
 • Geen mededelingen over anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs. De ISK’s in Nederland kunnen er op rekenen dat leerplichtige leerlingen die nieuw en zonder al aanwezige familie in Nederland arriveren snel geholpen worden, en wel vanuit een AZC in de buurt van de gemeente waar zij gaan wonen. Het akkoord zegt dat schoolgaande kinderen sneller naar school toe geleid kunnen worden, en minder vaak hoeven te verhuizen in de plannen van het nieuwe kabinet. Dat betekent in de praktijk hopelijk dat men sneller kan starten met onderwijs. Zonder dit steeds te moeten onderbreken.
 • Over de kwaliteit of opzet van dergelijk onderwijs (bijvoorbeeld het belang van gecertificeerde, lesbevoegde NT2-docenten) wordt niets gemeld in het regeerakkoord
 • Kansrijke asielzoekers krijgen voortaan taalles vanaf dag één. Dat is in zeker opzicht nieuw. We lezen niet wie verondersteld wordt die taallessen te geven: Vrijwilligers? Instructeurs van het COA? Gecertificeerde NT2-docenten? Er staan dus nog wat vragen open.
 • De taaleis wordt aangescherpt en gaat van A2 naar B1. Dit is een van de opmerkelijkste wijzigingen in het beleid. De kabinetten Rutte I en Rutte II hadden ook al het verhogen van de taaleis in het programma, maar nu is er al meteen een niveau aanduiding bij gegeven. Dat is een reden voor zorg: al sinds meer dan 20 jaar blijkt ongeveer 1/3 deel van de nieuwkomers populatie niet of slechts met moeite in staat om het niveau A2 te halen, laat staan B1. Ongeveer driekwart miljoen autochtone Nederlanders beheerst het A2 taalniveau niet, zo blijkt uit de onderzoeken laaggeletterdheid. Die nieuwe taaleis is dus wel een pikant element in dit regeerakkoord.
 • Verder, het regeerakkoord meldt: Ook taalles op niveau B1 wordt gefinancierd door de rijksoverheid. Voor ons een onbegrijpelijke zin. Werd taalles op niveau B1 en niveau B2 niet altijd al gefinancierd? Via gemeentelijke bijdragen en via de leningen? Wat betekent: ook in deze zin?
 • Een heel interessante zin in de tekst is de volgende: De wijze waarop inburgeringscursussen worden gegeven en de examens worden getoetst, zal worden herzien, waarbij kwaliteit, effectiviteit en handhaving van belang zijn. Wat wordt daar mee bedoeld? Gaat het huidige systeem op de schop? Komt er alleen een herziening of komt er een ander stelsel? De onderhandelaars zijn er kennelijk nog niet uit. Er is een vage omschrijving, maar hoe het er uit moet gaan zien in de toekomst is niet beschreven.
 • Algemeen werd verondersteld dat de gemeenten een belangrijke rol zouden krijgen. I het regeerakkoord staat wel dat de gemeenten meer bij de maatschappelijke integratie worden betrokken en dat ze o.a. leer-/werktrajecten kunnen uitzetten. En vooral de portemonnee van de inburgeraar gaan beheren. Maar of gemeenten ook aan de knoppen van het inburgeringsonderwijs komen draaien dat lezen we niet.

Kortom, het bestuur van de BVNT2 heeft met veel belangstelling naar de tekst gekeken en op een enkel onderdeel na niet echt de richting van een nieuw beleid kunnen herkennen. Afwachten waar de betrokken minister mee komt.

Bestuur BVNT2 
2 oktober 2017 - Van de andere stromen (A, B en D) vande BVNT2-conferenties waren al veel verslagen en of presentaties op de website te vinden. Nu is er van tien onderdelen van stroom C (Activerende werkvormen) ook het materiaal dat door de workshopbegeleiders is samengesteld online beschikbaar.

«« | « | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | » | »»

Briefwisseling met Blik op Werk

NB Onderstaand bericht verscheen eerder als nieuwsbericht. Omdat het door recentere berichten steeds van de homepage verdwijnt en dit voor het bestuur van zeer groot belang wordt geacht voor onze beroepsgroep, krijgt het hier voorlopig een vaste plek.

In november liet de directie van Blik op werk in een brief weten zich af te vragen waarom diploma's en opleidingen van vóór 2005 niet zouden kunnen meewegen bij de beoordeling van de bekwaamheid van NT2-docenten.
In een reactie op deze brief geeft het bestuur van de beroepsvereniging aan zich verantwoordelijk te voelen voor de beschrijving van de competenties van de in zijn ogen bekwame NT2-docenten en voor de ontwikkeling van open en transparante procedures om die vakbekwaamheid te verwerven en/of aan te tonen. Dat wordt in 10 overwegingen toegelicht.
Lees hier de brief van mw. Schilder van Blik op Werk
Lees hier de reactie van het BVNT2-bestuur op deze brief.
Lees hier      rapportage aan min. SZW over ontwikkelingen bij (verplichte) inburgering volgens Blik op Werk en genomen stappen

  Word lid van de BVNT2

De BVNT2 zet zich in voor NT2-docenten. De vereniging onderneemt tal van acties om het beroep op de kaart te zetten en te houden. Wij spannen ons in om beleidsmakers er van te doordringen dat een anderstalige een goede opleiding nodig heeft. En dat daarvoor een deskundige NT2-docent nodig is. NT2 is een vak apart, denken wij. Om dit te bereiken schrijven we aan ministers, kamerleden, ambtenaren, wethouders en schoolleiders en adviesorganen. En we spreken ze. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar, maar op een groot aantal beleidsterreinen is de BVNT2 een factor van betekenis geworden. Dat lukt ook omdat zo veel NT2-docenten de vereniging met hun lidmaatschap steunen. Lees verder...

Lid worden

Klik linksonder op de knop ' lid worden' en vul de verplichte velden in. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een factuur. U kunt na uw aanmelding direct gebruik maken van de site.
Contributie (september – september):
* voor NT2-docenten die een aanstelling hebben of hebben gehad in BVE, VO, Inburgering: €40,-
* Voor belangstellenden (werkzaam in of rondom het NT2-onderwijs, maar niet als NT2-docent): €40,-
* Voor aspirant-NT2-docenten (personen die een opleiding tot NT2-docent volgen): €25,-
(Lid worden voor een gedeelte van een jaar is niet mogelijk!)

Inloggen

Leden van de beroepsvereniging kunnen inloggen voor extra mogelijkheden.
Inlogcode vergeten: mail naar de webmaster.