Docent van het Jaar 2016

Een vast onderdeel van een BVNT2-conferentie is de presentatie van de gekozen Docent van het Jaar. Op de conferentie van 2016 viel deze eer te beurt aan Mirjam Poolen uit Bergen op Zoom. Het bestuur van de beroepsvereniging motiveert zijn keuze voor deze docent als volgt:

Over de NT2-docent van het jaar 2016.
 
Het bestuur heeft alle nominaties bekeken en bestudeerd. En is tot een eensluidend oordeel over de voordrachten gekomen.
 
Dit is het jury oordeel:
 
De NT2-docent van het jaar 2016 heeft een heleboel kwaliteiten. Hieronder volgen enkele kwalificaties van leidinggevenden, collega’s en studenten.
-       Zij is een buitengewoon vakbekwaam NT2-docent. Zij heeft enorm veel kennis, zowel van de materie (lesinhoudelijk), als van de didactische werkvormen.
-       Ze is een flexibele docent en een prettige collega waar anderen graag mee samenwerken en een docent die zich gemakkelijk aanpast aan nieuwe (leer)situaties.
-       Ze werkt heel precies en nauwgezet, maar houdt tevens het totaaloverzicht; ze heeft een duidelijke en heldere manier van lesgeven en levert, altijd op tijd, keurig uitgewerkte lesverslagen en eindrapportages aan.
-       Ze is heel betrokken en bevlogen. Ze stelt cursisten centraal en probeert bij het lesgeven zoveel mogelijk uit te gaan van hun aanleg en voorkennis. Ze is betrokken en enthousiast en weet dat enthousiasme ook over te brengen op haar cursisten. Ze weet haar lessen goed in te delen en voor afwisseling te zorgen, zodat haar lessen niet saai worden. Ze kan goed observeren, waardoor ze bepaalde leerproblemen snel kan onderkennen en haar lesprogramma aanpassen.
-       Ze verzorgt taaltrainingen voor laag-, midden- en hoogopgeleiden, dus op alle taalniveaus, individueel en groepsgericht. Ze bereidt zich altijd tot in de puntjes voor, staat open voor nieuwe lesmethodes en voor gebruik van online instrumenten. Haar manier van lesgeven slaat altijd aan bij de deelnemers.
-       Voor collega’s is zij een luisterend oor en een ervaringsdeskundige die graag haar kennis deelt.
-       Ze richt zich in haar lessen op de ontwikkeling van het individu en houdt daarbij altijd de vooraf gestelde doelen in het oog
 
Een student schrijft: “Ik vind haar lief en nuttig. Zij is heel slim en zij maakt Nederlands gemakkelijker voor mij.”
Een andere student zegt: “Ze is vrolijk, enthousiast, optimistisch en heeft een geduld zonder einde. Het is makkelijk om te leren met mijn docent.”
 
Het bestuur van de BVNT2 heeft als NT2-docent van het jaar 2016 gekozen:
Mirjam Poolen uit Bergen op Zoom.
 
Namens het bestuur van de BVNT2
Frieda van den Hout,
Simon Verhallen


Als Docent van het Jaar nam Mirjam Poolen de Ineke van de Craats-bokaal in ontvangst. Bij de keuze voor de naamgeefster van de bokaal gaf het BVNT2-bestuur deze verklaring uit:

Elke 2 jaar organiseert het bestuur van de BV NT2 een verkiezing NT2-docent van het jaar. Dit jaar voor de achtste keer.
Een goede NT2-docent, dus een goede vakvrouw of vakman – en daar zijn er honderden, misschien wel duizenden van – is een voorbeeld en inspiratie voor haar of zijn collega’s. Om die reden wil de vereniging graag goede voorbeelden voor het voetlicht halen.
NT2- docenten in het land hebben collega’s genomineerd. Het bestuur van de BVNT2 heeft er één uit gekozen.
Aan de docent van het jaar wordt een bokaal uitgereikt die de naam draagt van een senior  NT2-er van naam en faam, die bijzonder verdienstelijk is geweest voor het NT2-vakgebied en het NT2-onderwijs. De naamgever reikt de bokaal uit en overhandigt het jury rapport. Dat zal zo direct ook gebeuren.
Ineke van de Craats is vooral in het werkveld Alfa NT2 een begrip. Zij is onderzoeker, begeleider van onderzoekers, maar ook auteur van vele artikelen en een van de drijvende krachten achter het blad Alfa Nieuws. Ze geeft al sinds jaar en dag praatjes voor NT2-docenten en de zalen zitten altijd vol. Ineke wordt geprezen omdat ze op een begrijpelijke en toepasbare wijze vaak nogal complexe wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten toegankelijk maakt. Ineke snapt wat je met onderzoeksuitkomsten kunt doen in de klas of in lesmateriaal en dat laat ze zien.
Veel van de artikelen van Ineke worden gebruikt in docentenopleidingen je merkt dat de aankomende docenten die artikelen erg waarderen, dat zij op een andere manier gaan aankijken tegen hun onderwijs, en dat ze de door Ineke voorgestelde technieken en werkvormen ook daadwerkelijk proberen in te zetten in hun lessen.
Ook op deze conferentie was Ineke weer prominent aanwezig met het programma Diglin, dat ze samen met Friese en Nijmeegse collega’s ontwikkelde. We zijn Ineke dankbaar voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en voor de deskundigheidbevordering van zo vele NT2-docenten.
 

Presentaties en handouts BVNT2-conferentie 2016

Vanaf deze pagina hopen we zoveel mogelijk presentaties te kunnen aanbieden die tijdens de eendaagse conferentie op 21 mei 2016 zijn gehouden.

Op dit moment is beschikbaar:


Nu hier te vinden: uitslagen enquête conferentie 2016

Wat aan conferentie nieuwe stijl voorafging


Op 23 en 24 mei 2014 organiseerde de BV NT2 voor de zevende keer een tweedaagse
NT2-conferentie. Het was weer een succesvolle happening, die door veel enthousiaste NT2-docenten uit Nederland en Vlaanderen werd bezocht. Ook uit de evaluatie onder de deelnemers is gebleken, dat men genoten heeft van twee leerzame en inspirerende dagen.
Deelnemers hebben bij de evaluatie ook aangegeven, dat ze graag meer verdieping van bepaalde onderwerpen willen, een groter aanbod van masterclasses en workshops en minder korte proeverijen. Ook horen we steeds vaker, dat deelnemers zich niet makkelijk twee dagen kunnen vrijmaken,  de vraag naar deelname van één dag wordt steeds groter. Dat is niet zo gek als je bedenkt, dat er steeds meer NT2-docenten zzp’er zijn.
Tijd dus voor een nieuwe opzet, die meer recht doet aan de vraag naar verdieping en die beter past bij de huidige ontwikkelingen in het NT2-veld.
Een conferentie van 1 dag (3 dagdelen) rond een paar thema’s, die door middel van een openingslezing, masterclasses en workshops verder worden uitgewerkt. Daarbij willen we ook ruimte creëren voor het uitwisselen van ervaringen, tips en ideeën rond het thema, waarbij de ervaren en de beginnende NT2-docent elkaar inspireren. De conferentie zal nog meer bijdragen aan de professionalisering van de NT2-docent.
In deze vorm kunnen er ook vaker conferenties gehouden worden, naast de gebruikelijke studiemiddagen. De eerste conferentie nieuwe stijl zal in het voorjaar van 2016 gehouden worden. Daarna willen we dit minimaal 1 x per jaar organiseren.
 

Verkiezing NT2-docent van het jaar

Elke 2 jaar organiseert het bestuur van de BV NT2 een verkiezing NT2-docent van het jaar.

De vereniging heeft als een van haar doelen de verspreiding van vakkennis en vakmanschap in de beroepsgroep.  Een goede NT2-docent, dus een goede vakvrouw of vakman – en daar zijn er honderden van – is een voorbeeld voor haar of zijn collega’s. Om die reden wil de vereniging ook graag goede voorbeelden voor het voetlicht halen.

En dat kan o.a. door de verkiezing van NT2-docent van het Jaar.

NT2-docenten in het land worden opgeroepen om een bijzondere collega te nomineren en deze nominatie in te zenden. Het bestuur van de BVNT2 fungeert als jury.

Aan de docent van het jaar wordt een bokaal uitgereikt die de naam draagt van een senior  NT2-er van naam en faam, die bijzonder verdienstelijk is geweest voor het NT2-vakgebied en het NT2-onderwijs. De naamgever reikt de bokaal uit en overhandigt  het jury rapport.

Overzicht Trofeeën NT2 Docent van het jaar

                                  


NT2-docent van het jaar Naam van de bokaal
2003 Margreet van Wijk René Appel Bokaal
2004 Maud Beijer  Koen Jaspaert Bokaal
2006 Jos Hordijk Annemieke Janssen van Dieten Bokaal
2008 Petra Lentjes Chris Rondelez Bokaal
2010 Henk Noorland Marijke Huizinga Bokaal
2012 Merel Borgesius Ellie Liemberg Bokaal
2014 Willemijn Stockman Jeanne Kurvers Bokaal
2016 Mirjam Poolen Ineke van de Craats Bokaal