Conceptprogramma BVNT2-conferentie nu beschikbaar.

Het programma van de NT2-conferentie, die op 20 mei as. in Amsterdam gehouden wordt, is in grote lijnen rond! En vanaf 1 april zal het mogelijk zijn om je als deelnemer aan te melden voor deze conferentie via een link op deze website. Om je alvast te oriënteren op het programma is er nu al een programmaoverzicht beschikbaar. Let op: dit is nog een concept! Er kan dus nog wat gewijzigd worden en er komen nog wat aanvullingen. Het programma is opgebouwd uit 4 verschillende stromen: Mondelinge vaardigheden, Schriftelijke vaardigheden, Activerende didactiek en activerende werkvormen, ANT2. Elke stroom start met een introductielezing en vervolgens zijn er 2 rondes met verdiepingsworkshops en met 2 rondes met workshops, die meer praktisch van aard zijn. Het is weer een gevarieerd en inspirerend programma geworden!

Over een aantal weken wordt het definitieve programma op de site beschikbaar gesteld, waarbij ook aanvullende praktische informatie over de dag wordt gegeven.

Download hier het conceptprogramma als pdf


Conferentie 2017

NT2-conferentie in 2017, de voorbereidingen zijn gestart!

Na de succesvolle NT2-conferentie nieuwe stijl op 21 mei 2016 is de werkgroep Conferenties alweer gestart met de voorbereidingen voor de volgende grote conferentie. Deze is gepland op zaterdag 20 mei 2017 in Amsterdam. Zet deze datum alvast in je agenda!

Uit de evaluatie, die de werkgroep gehouden heeft onder de deelnemers van de conferentie van 21 mei jl. bleek, dat het nieuwe concept goed is bevallen. De kritische kanttekeningen, die gemaakt zijn over bijvoorbeeld de informatievoorziening, de catering en de soms beperkte keuze aan workshops binnen een stroom, neemt de werkgroep zeer ter harte.

Het programma van de nieuwe conferentie wordt weer opgebouwd volgens hetzelfde concept, waarbij deelnemers een introductie krijgen op een thema en vervolgens via workshops zich verder verdiepen in het onderwerp en suggesties krijgen voor toepassing van het geleerde in de eigen lespraktijk. Er is nu gekozen voor de volgende vier stromen:

·       Mondelinge vaardigheden

·       Schriftelijke vaardigheden

·       Activerende didactiek en actieve werkvormen

·       Alfabetisering NT2

We hopen dat het weer een interessant en leerzaam programma wordt voor veel NT2-docenten.

Hierbij roepen we presentatoren op om via het bijgevoegde formulier een voorstel voor een bijdrage aan het programma in te dienen. In de toelichting bij het formulier staat ook meer informatie over de vier verschillende stromen. De werkgroep beoordeelt begin januari de ingediende voorstellen op bruikbaarheid.

 

Namens de Werkgroep Conferenties, Annemieke Zevenhuijzen