De ISK-NT2 docent van het jaar 2017


OPROEP: ISK-NT2 TOPPER

Sinds 2003 wordt er tweejaarlijks een NT2-docent van dat jaar gekozen onder auspiciën van de Beroepsvereniging van NT2-docenten, de BVNT2. In 2017 wordt een nieuwe traditie gestart door het VO erbij te betrekken. In een samenwerking van de BVNT2, LOWAN-vo en Bisbee Flexonderwijs wordt er gezocht naar de topper onder de ISK-NT2-docenten van Nederland. Wij hopen dat veel VO scholen in het ISK-NT2-onderwijs op zoek gaan naar die topper. Hij/zij kan een bron van inspiratie worden voor anderen. En ISK-NT2-docenten mogen ook wel eens in het zonnetje gezet worden!

Geef kandidaten op vóór 12 februari 2017
Om uw kandida(a)t(en) op te geven, stuurt u een motivatie en CV van de desbetreffende docent naar: 
info@iskverkiezing.nl. Max. 2 pagina’s en uiterlijk 12 februari moet deze bij ons binnen zijn!

NB. de deadline voor de aanmelding is verlengd tot vrijdag 17 februari. Een kandidaat opgeven kan dus nog!


Op de website en in het document vindt u meer informatie, aandachtspunten, criteria en  traject.

Op de studiedag van LOWAN-vo op 10 april a.s. zal de prijsuitreiking plaatsvinden!