Aankondiging Prijsuitreiking NT2-docent van het Jaar 2008

De beroepsvereniging van NT2-docenten ijvert voor de verspreiding van vakkennis en vakmanschap in de  beroepsgroep. 
Een goede NT2-docent, dus een goede vakvrouw / vakman - en daar zijn er honderden van - is een voorbeeld voor haar / zijn collega's. 
Om die reden wil de vereniging ook graag goede voorbeelden voor het voetlicht halen. Dat kan op veel verschillende manieren, bij voorbeeld door docenten uit te nodigen een workshop te verzorgen op een studiemiddag, of door docenten uit te nodigen een artikel in LES te schrijven over hun eigen project of lessenserie. 
We doen dat ook door de verkiezing van NT2-Docent van het jaar.
Elk anderhalf jaar is er een grote Tweedaagse Conferentie. Bij die gelegenheid wordt er steeds een NT2-docent van het jaar in het zonnetje gezet. Zo ook dit jaar.
We hebben via onze site en onze nieuwsbrief de NT2-docenten uitgenodigd om op zoek te gaan naar een collega die een voorbeeld is, die anderen weet te inspireren door haar / zijn inzet en betrokkenheid, maar ook een voorbeeld is door bijzondere onderwijsinhoudelijke activiteiten of door bijzondere didactische innovaties of door de inzet van een zeer succesvolle programma waar de anderstalige leerlingen/cursisten veel resultaat mee bereiken.
Winnaars van de bokalen waren:
2003 Margreet van Wijk 
2004 Maud Beijers
2006 Jos Hordijk
en
2008 Petra Lentjes
Over deze docenten en hun activiteiten zijn in LES artikelen verschenen. Daar kunt u het allemaal nalezen.
De NT2-Docent van het jaar wordt gekozen door een jury die wordt gevormd dor het bestuur van de vereniging. Vandaag maken we de uitslag bekend. 
Dat spannende onderdeel volgt zo direct.
Zoals u weet is aan elke verkiezing een bokaal verbonden die de naam draagt van een persoon die voor het NT2-beroepsveld belangrijk en verdienstelijk is geweest. De naamgever hoeft zeker geen docent te zijn. Het bestuur van de vereniging gaat bij elke gelegenheid op zoek naar een naamgever.
2003: De René Appel Bokaal
2004: De Koen Jaspaert Bokaal
2006: De Annemieke Janssen-VanDieten Bokaal
en
2008: De Chris Rondelez Bokaal
In 2008 zal aan de NT2docent van het jaar de Chris Rondelez Bokaal worden uitgereikt. Chris Rondelez heeft bij de Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling al meer dan 15 jaar de zorg over het NT2 in de vakopleidingen, het Nederlands op de werkvloer en de Geïntegreerde Scholing. Dat doet zij met veel overgave en betrokkenheid en Chris is inmiddels een autoriteit op haar gebied. Zij heeft niet alleen het NT2 in de vakopleidingen geheel vanaf het begin mee opgebouwd, ze heeft het ook groot gemaakt en uitgebouwd. Er werken al meer dan 150 NT2-docenten in die vakopleidingen en Chris heeft ze allemaal zelf aangenomen en ze kent ze allemaal.
Chris wordt in die kringen wel eens de mamma van het Nt2 genoemd. U begrijpt waarom. En van Chris wordt gezegd dat ze toeziet op goede arbeidsvoorwaarden voor de docenten en ze ondersteunt de docenten op verschillende wijzen.
Chris heeft zich voorgenomen dit jaar haar werkplek te verlaten en haar pensioen op te nemen. Een goede gelegenheid om haar met deze naamgeving te eren.

Juryrapport NT2-docent van het Jaar 2008

Het bestuur van de BVNT2 is gewoontegetrouw opgetreden als jury en heeft de nominaties bekeken en beoordeeld. Veel genomineerden, maar ook veel niet-genomineerden verdienen deze bokaal en het bijzondere eerbetoon dat erbij hoort.
Toch hebben we één docent NT2 uitverkoren.
Onze Docent van het jaar is een vrouw, dat zal niemand verbazen, en ze geeft al vele jaren NT2 lessen. Ze heeft op veel verschillende plaatsen NT2-les gegeven en in verschillende lesgroepen. Ze is een echte all-rounder. Ze werkte als docent Nederlands op de werkvloer, als ROC-docent, als NT2-docent in een centrum voor vakopleiding, kortom, ze lijkt wel gespecialiseerd in duale trajecten. 
Ze wordt als docent door haar eigen cursisten zeer gewaardeerd. Drie citaten van haar eigen cursisten:
- Ze is rustig, ze praat duidelijk en legt de woorden heel goed uit.
- Als ik een woord niet goed uitspreek, neemt ze alle tijd om me het goed te leren. Ze vindt het belangrijk dat ik complete woorden maak.
- Ze is een hele goede juf. Ze neemt de tijd en helpt je graag. Ik leer heel veel van haar.
Ze is een goede coach voor haar collega's en voor de junior-docenten die ze onder haar hoede heeft. Wederom een citaat:
Ze geeft je het gevoel dat je het helemaal zelf doet, maar kijkt stiekum over je schouder met je mee. Eigenlijk kan het niet fout gaan met haar op de achtergrond. Ze houdt steeds de vinger aan de pols en stuurt waar nodig.
Collega's en anderen waar ze veel mee samen werkt, hebben, onder anderen,  in de voordracht gemeld dat zij een docent is die er in slaagt maatwerk te leveren in een  groep deelnemers met zeer verschillende achtergronden en verschillende toekomstmogelijkheden en wensen, zonder het groepsproces en de grote lijn uit het oog te verliezen.
Ze heeft niet alleen een goede opleiding als NT2-er daarvoor als basis, maar ze heeft zich in de loop van de jaren via cursus of training verder ontwikkeld
Persoonlijk wordt ze geprezen als betrouwbaar, inhoudelijk sterk en vernieuwend. Ze staat open voor alle suggesties ter verbetering van haar werkwijze en methodiek. Ze geeft in overleg haar visie goed onderbouwd.
Van weer een ander die veel met haar samenwerkt komt het volgende citaat: Zij is een heel gedreven docent, die niet schroomt om kritisch naar haar doen en laten te kijken.
Ze zoekt voortdurend naar manieren om het onderwijs zo vorm te geven dat de individuele cursist centraal staat: wat kan hij, wat wil hij, waar zitten de mogelijkheden voor deze persoon,..
De NT2-docent van het jaar 2008 is:   
Petra Lentjes.