Verkiezing NT2-Docent van het jaar 2010

De Beroepsvereniging van NT2-docenten ijvert voor de verspreiding van vakkennis en vakmanschap in de  beroepsgroep. Een goede NT2-docent, dus een goede vakvrouw of vakman – en daar zijn er honderden van – is een voorbeeld voor haar of zijn collega’s. Om die reden wil de vereniging ook graag goede voorbeelden voor het voetlicht halen. Dat kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door docenten uit te nodigen een workshop te verzorgen op een studiemiddag, of door docenten uit te nodigen een workshop te verzorgen op een studiemiddag, of door docenten uit te nodigen een artikel in LES te schrijven over hun eigen project of lessenserie.
We doen dat ook door de verkiezing van NT2-docent van het Jaar.

Tijdens de grote Tweedaagse NT2-conferentie wordt er steeds een NT2-docent van het jaar in het zonnetje gezet. Daarvoor kunnen NT2-docenten op zoek gaan naar een collega die een voorbeeld is, die anderen weet te inspireren door inzet en betrokkenheid, maar ook vooral door bijzondere onderwijsinhoudelijke activiteiten, door bijzondere didactische innovaties of door de inzet van een zeer succesvol programma waar de anderstalige leerlingen/cursisten veel resultaat mee bereiken.

Winnaars van de bokalen tijdens de vorige conferenties waren:
2003 – Margreet van Wijk
2004 – Maud Beijers
2006 – Jos Hordijk
2008 – Petra Lentjes
Over deze docenten en hun activiteiten zijn in LES artikelen verschenen. Daar kunt u het allemaal nalezen.

De NT2-docent van het Jaar zal worden verkozen door een jury, die wordt gevormd door het bestuur van de vereniging, die de voordrachten van collega’s beoordeelt. Iedereen die een voordracht wil doen, gebruikt daarvoor het digitale aanmeldformulier hieronder of de Word-versie die men als attachment mee kan sturen met een mail aan het bestuur. De jury maakt de uitslag bekend op 4 juni tijdens het avondprogramma met een motivatie voor haar keuze.
Aan elke verkiezing is een bokaal verbonden die de naam draagt van een persoon die voor het NT2-beroepsveld belangrijk en verdienstelijk is geweest.
Inmiddels hebben we de volgende bokalen kunnen uitreiken:
2003 - de René Appel Bokaal
2004 – de Koen Jaspaert Bokaal
2006 – de Annemieke Janssen – Van Dieten Bokaal
2008 – de Chris Rondelez Bokaal
We zijn verheugd te kunnen melden, dat we op de komende conferentie de Marijke Huizinga Bokaal gaan uitreiken. Marijke was tot eind vorig jaar werkzaam aan de VU en heeft tijdens haar lange carrière een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van NT2-leermiddelen en de kwaliteit van het NT2-onderwijs.

Voordrachten voor de NT2-docent van het jaar 2010 kunnen tot uiterlijk 1 juni as. ingediend worden door het ingevulde aanmeldformulier te mailen naar bestuur@bvnt2.orgUw eigen gegevens zijn:


naam   
functie   
school   
adres   
pc + plaats   
e-mail   
telefoon werk   

De docent die u voordraagt:
naam voordracht   
functie voordracht   
school voordracht   
adres voordracht   
pc + plaats voordracht   
telefoon werk voordracht   
e-mail voordracht   


Beantwoord de volgende drie vragen over de docent die u voordraagt:
  1. Hoe functioneert de docent als beroepsbeoefenaar?
  2. Hoe functioneert de docent als pedagoog/didacticus?
  3. Op welk van genoemde gebieden, of door welke bijzondere activiteiten, onderscheidt de docent zich in het bijzonder? In welke zin?voordracht   

Uw voordracht wint aan kracht als deze wordt ondersteund door cursisten of andere docenten, of als deze samen met andere docenten of cursisten wordt gedaan. Indien dit het geval is, geef dat dan hieronder aan.

De volgende cursist(-en) / docent(-en) ondersteunen de voordracht omdat…
motivatie