Petitie tegen te lange wachttijden Inburgeringsexamen

30 mei 2017 -

NT2 docenten worden opgeroepen om een petitie te tekenen die ertoe moet leiden dat de wachttijd voor het examen verkort wordt (Petities.nl).


De lange wachttijden is ook volgens het bestuur BVNT2 een afschuwelijke misser (qua beleid en planning) en rampzalig voor de actieve inburgeraar. 

De petitie is via deze link direct te bereiken. Hieronder de tekst vanuit het bestuur van de BVNT2.


Petitie voor maatregelen tegen lange wachttijden

In het land gaat een verzoek rond om te tekenen voor een petitie die  vraagt om maatregelen tegen de lange wachttijden voor de A2-Inburgeringsexamens.  

Het bestuur van de BVNT2 deelt de zorgen; lange wachttijden zijn zeer nadelig voor de inburgeraars en zeker wanneer de inburgeraar naast de wachttijd voor zijn eerste examen die van een eventuele herkansing voor een onderdeel er nog eens bij moet optellen, dan komt hij nogal snel in de problemen. Wij menen ook dat deze lange wachtduur helemaal niet nodig zou zijn geweest als de betrokken instanties tijdig de ontwikkelingen in deelname aan de inburgeringstrajecten hadden vergeleken met de beschikbare capaciteit voor afname van de examens. 

Ronduit vreemd vinden wij de tekst in de petitie die zegt dat de beoordeling van de examens maar enkele minuten zou duren. Iedereen docent weet dat het zorgvuldig beoordelen van gesproken en geschreven teksten door (meerdere) beoordelaars in een paar minuten niet kan. Dat kan alleen maar als het beoordelen van gesproken en geschreven responsen door de computer zou worden uitgevoerd, maar dat systeem van beoordelen door de computer is, na luid protest van docenten (zoals ook de initiatiefnemer van deze petitie) destijds afgeschaft. Het is vreemd om nu dan weer om terugkeer van computerbeoordelingen te vragen. De eis om een uitslag binnen een week is ook niet realistisch, gezien de tijd die nodig is voor de organisatie om bekwame en bevoegde beoordelaars het examenwerk spreken en schrijven te laten beoordelen. Maar een paar weken wachttijd (zoals bij de andere inburgeringsexamens: de Staatsexamens NT2) zou al heel redelijk zijn.

Wij hopen dat er een mogelijkheid komt om een Hef de lange wachttijden op – Petitie te ondertekenen. En dan zonder die malle toevoeging over het beoordelen van examenonderdelen in een paar minuten.

Het Bestuur van de BVNT2

Relevante nieuwsartikelen

Laatste 5 nieuwsartikelen

Reacties

1 reactieU bent niet ingelogd
Door: Ad AppelDatum: 5 juni 2017 (13:40)
Ik word persoonlijk aangesproken in het bericht, hoewel mijn naam niet genoemd kan worden.
De petitie tegen de lange wachttijden is een succes.
Bij een ander protocol kan DUO ervoor zorgen dat de nakijk-tijd wordt ingekort.
Het nakijken kost enkele minuten, beoordelaars worden voor enkele minuten betaald.
Maar DUO wil het anders.
Ik noem hier graag het voorbeeld voor het nakijken van A1.
Hier moet het onderdeel spreekvaardigheid A1 worden afgeluisterd. Dat afluisteren betreft 22 items.
Al deze items hebben als antwoord 1 of 2 woorden. Hooguit als een kandidaat zich uitslooft een korte zin.
De items worden op 2 aspecten beoordeeld - adequaatheid en uitspraak. Het is mal om te veronderstellen dat het beoordelen door een beoordelaar langer dan 22x5 seconden duurt.
De twee beoordelaars beoordelen de producten simultaan.
Als de ingesproken teksten (producten) via een tussenpersoon (die klaar zit) naar de twee beoordelaars worden verstuurd, dan kunnen deze twee personen die klaar zitten. Dan kunnen in principe deze examens binnen een uur een resultaat krijgen.
Hier is niet sprake van een beoordeling door computers, maar door mensen van vlees en bloed.
Nu duurt het nakijken door de beoordelaars gemiddeld 52 dagen.
Niet omdat de beoordelaars niet klaar kunnen zitten.
Niet omdat de beoordelaars er 52 dagen over doen.
Maar wel omdat het protocol van DUO niet geschikt is om snel de resultaten door te sturen.

Ik was coördinator bij de introductie van de TGN. Bij de introductie moesten de eerste 1000 examens A1 door mensen worden beoordeeld. Niet door computers. In die tijd is veel ervaring opgedaan bij het maken en doorvoeren van een strak protocol waarbij 4(!) examinatoren binnen 24 uur ongeveer 70 (!) ingesproken items moesten beoordelen en terugsturen naar het hoofdkwartier. Inclusief het eerst door het hoofdkwartier klaarzetten en verzenden en later verwerken van de gegevens die door de beoordelaars werden ingezonden, duurde het terugzenden van de uitslag naar de kandidaat maximaal 48 uur. Dit was tien jaar geleden!

Ik ben voorstander van de huidige manier van toetsen, daar heb ik geen probleem mee.
Wel heb ik een probleem met het onnodig lang laten wachten van mensen bij het aanmelden en ook bij het te horen krijgen van de resultaten.

De beoordeling van examens op A2 door de beoordelaars, (spreken en schrijven) zal inderdaad iets langer kunnen duren.
Bij spreken gaat het om 12 zinnetjes die worden ingesproken, (een deel van het examen wordt digitaal afgenomen en beoordeeld). Dat duurt het misschien 12x30 seconden.
Bij schrijven gaat het om geschreven producten waarbij het protocol iets ingewikkelder kan zijn, omdat de handgeschreven producten misschien eerst ingescand moeten worden.
Toch, met de huidige technologie, is dat allemaal binnen enkele minuten mogelijk.
Een goed protocol kan ik helpen schrijven, maar anderen kunnen dat ook.
Het probleem is dat het niet gedaan wordt.

Wat in de petitie wordt gevraagd, is dus niet mal.
Het is onwil.