Studiemiddag Over Uitspraak, Verstavaardigheid en Spreekvaardigheid in NT2

Op 8 december a.s. organiseert de BVNT2 in Antwerpen-Bercehm een studiemiddag over uitspraak, verstavaardigheid en spreekvaardigheid.

Locatie
Encora Grote Steenweg 224 Antwerpen Berchem

(10 minuten vanaf Station Antw.-Berchem, vlakbij Binnensingel)


Affiche
Voor die middag is een affiche te downloaden met het verzoek dit op te hangen in bijvoorbeeld een (NT2-) docentenkamer.

Het programma

Tijd

Lezing / workshop

Workshop

Workshop

Workshop

12.30 Inloop

 

 

 

 

13.00 uur

Welkomstwoord

 

 

 

13.05 - 13.30

Openingslezing : Niet spreken met je hoofd vol. 

Jan Strybol

 

 

 

13.30 – 14.30

Prosodie

Anna Guns en Karen Joosten

?

Over de app:  Uit-sprekend, eenvoudig uitspraak oefenen

Miek Delaere

Taalraps in de les

Annet Hofstra

14.30 – 14.40

Korte thee-/koffiepauze

Korte thee-/koffiepauze

Korte thee-/koffiepauze

Korte thee-/koffiepauze

14.40 – 15.40

Over luisteren, verstaan en spreken. Ilvi Blessenaar& Emmy van Bommel

Spreekvaardigheid kent geen tijd

Armand Bronzwaer

Spelling en uitspraak

Margreet Verboog

Stimuleren van autonoom oefenen van spreekvaardigheid

Jan Strybol

15.40 – 15.50

Korte thee-/koffiepauze

Korte thee-/koffiepauze

Korte thee-/koffiepauze

Korte thee-/koffiepauze

15.50 – 16.50

Spreekvaardigheid stimuleren bij NT2-cursisten

Peter Vervaet

Uitspraaktraining? Ja, maar….

Marieke Goedegeure

 

Taalraps in de les

Annet Hofstra

Fonetiek

Karen Joosten & Anna Guns

17.00 – 17.30

Napraten - Netwerken - Borrel

 

 

 


Het programma is ook afzonderlijk te downloaden.De inhoud van het programma.

Openingslezing door Jan Strybol (Lerarenopleiding NT2, Gent).
Niet spreken met je hoofd vol. Over focus in feedback bij spreekvaardigheid.
Feedback bij spreken is niet eenvoudig. Spreken is vluchtig en het gaat snel. Aan de andere kant is feedback het meest effectief als je dingen zichtbaar kan maken: dus moeten de woorden ‘gevangen’ worden. Ook gebeurt feedback het best zo dicht mogelijk bij de uiting. Dat betekent mensen onderbreken, wat vanzelf weerstand opwekt.  Je kan in de plaats daarvan met de handen zwaaien en de ogen knipperen. Maar bevorderlijk voor het vertrouwen is dat niet, of kan dat toch wel op zijn plaats zijn?
Spreken is bovendien complex: er zijn om te beginnen verschillen tussen monologen en gesprekken en dat heeft zijn weerslag op de bijhorende feedback. Verder gaat het bij spreken niet alleen om accuraatheid of het gebruik van de juiste woorden, maar ook om zaken als intonatie, beklemtoning, uitspraak, vlotheid en de passende non-verbale communicatie. (Hoe) geef je daar allemaal feedback op?
Spreken is tenslotte intens: een cursist is bezig zijn boodschap te construeren en moet die dan ook nog eens gelijktijdig omzetten in een weinig vertrouwde code: onze Nederlandse taal. Daar heeft het brein meer dan de handen vol aan. Kan een feedbacksignaal daar nog bij? Komt dat wel binnen? Kunnen we de cursist niet beter helpen door te focussen en zo het brein wat ruimte te geven?
In de lezing wordt een overzicht gegeven van feedbacktechnieken met hun voor- en nadelen. We bekijken wat het onderzoek daarover zegt en formuleren tips en condities om valkuilen te vermijden en feedback meer efficiënt te maken. Daarbij zoomen we vooral in op het derde luik: omgaan met de intensiteit. Of hoe focus in feedback de spreker en de feedbackgever kan helpen.
 
1.     Workshop door Anke Guns en Karen Joosten
Prosodie
Ben je benieuwd hoe groot de invloed van prosodie is op de verstaanbaarheid ? Zo ja, hoe werk je hier dan concreet aan in de klas? Op deze vragen willen wij graag een antwoord geven. Nieuwsgierig? Schrijf je dan in voor deze workshop en vergeet je eigen cursusmateriaal niet mee te brengen! Anke Guns en Karen Joosten hebben al jaren ervaring als logopediste in het NT2-volwassenenonderwijs bij Encora en willen dit graag delen.
 
2.     Workshop door Annet Hofstra
Taalraps in de les
Werken met Taalraps in de NT2-les laat bruikbare spreektaal makkelijker onthouden, helpt bij het verwerven van idioom en brengt plezier in de les zodat zelfs cursisten met spreekangst meedoen met het spreken. Het is gewoon te leuk om het niet te doen!
 
 
3.     Workshop door Karen Joosten en Anke Guns
Fonetiek
Blijven je cursisten ‘hoer’ zeggen i.p.v. ‘huur’ ook al zeg je het 100 keer correct voor? En hebben jouw mannelijke cursisten ook bijna allemaal een ‘paard’ i.p.v. een ‘baard’? Volg dan deze workshop rond Fonetiek om te leren hoe je je fonetische kennis praktisch kan inzetten in de NT2-les. Karen Joosten en Anke Guns hebben al jaren ervaring als logopediste in het volwassenenonderwijs bij Encora en willen dit graag delen.
 
4.     Workshop door Margreet Verboog
Spelling en uitspraak; en wat de anderstalige daarvan moet weten.
Wie een taal uit een boek leert kan beter lezen dan spreken. Wij kennen dit zelf van het taalonderwijs op school. Om de taal te gebruiken is meer nodig. Het herkennen en leren gebruiken van intonatie en accenten, het uitspreken van typisch Nederlandse aspecten als medeklinkercombinaties, het onderscheiden van de 16 klinkers, dat alles gaat niet vanzelf, en de docent heeft hier een belangrijke functie.  Voor zowel spelling als uitspraak is het ook van belang dat de leerders weten wat in het Nederlands anders klinkt dan wat de spelling laat zien: logisch, christelijk, moeilijk, en nog vele andere. In de workshop gaan we hierop in, en geven voorbeelden van geschikte werkvormen, zoals ook staan in het cahier ‘Spelling en uitspraak’, dat omstreeks deze datum verschijnt.
 
5.     Workshop door Jan Strybol
Stimuleren van autonoom oefenen van spreekvaardigheid
Onze school nam deel aan het project Speaking for Yourself: dat gaat over het stimuleren van autonoom oefenen van spreekvaardigheid. Er is een toolbox gemaakt waar docenten en instituten mee aan de slag kunnen. Dat zal ik presenteren in mijn workshop. Met doe-momenten zoals het screenen van gesproken taalgebruik of het voeren van een mini-coachingsgesprek.
 
 
6.     Workshop door  Miek Delaere
Over de app  "Uitsprekend, eenvoudig uitspraak oefenen: klinkers en tweeklanken"
In deze workshop krijg je een verduidelijking van de opbouw van de oefeningen en daarna ga je zelf aan de slag met de app. Het doelpubliek van de app zijn anderstalige volwassenen. De deelnemers brengen best zelf een android toestel of een I-phone mee. 
 
7.     Workshop door Ilvi Blessenaar& Emmy van Bommel
Over luisteren, verstaan en spreken; het verbeteren van de verstaanbaarheid van Nt2-leerders
Iedere Nt2-leerder heeft zijn eigen achtergrond, en verstaanbaarheid is afhankelijk van vele factoren. Het belang van het trainen van de verstaanbaarheid is duidelijk, maar hoe pak je dat aan? In deze workshop delen we onze logopedische kennis, zodat Nt2-professionals inzicht krijgen in de aspecten die van belang zijn bij het trainen van de verstaanbaarheid. Hierbij wordt ingegaan op het trainen van de fonologie, de prosodie en de fonetiek aan de hand van concrete voorbeelden en hoe omgegaan kan worden met onderlinge verschillen. Ilvi Blessenaar en Emmy van Bommel zijn docent-onderzoekers bij de opleiding Logopedie, Hogeschool Utrecht. Ze geven onderwijs in de opleidingskliniek waar studenten Nt2-leerders met verstaanbaarheidsproblemen behandelen.
 
8.     Workshop door Armand Bronswaer
Spreekvaardigheid kent geen tijd
In deze interactieve workshop gaan deelnemers zelf aan de slag met oefenmateriaal van Dat Spreekt Vanzelf Digitaal en Spreekactief Digitaal. De beide pakketten worden eerst kort toegelicht en besproken, ook aan de hand van ervaringen van cursisten. Ook met materiaal van Woord voor Woord Interactief gaan deelnemers zelf aan de slag. Neem dus uw Laptop/Chromebook/Tablet of Smartphone mee. Het accent ligt op het materiaal voor analfabeten/anders geletterde /laagopgeleiden. Meer dan 1000 uur spreekvaardigheidsmateriaal van niveau A1 tot en met C1.
 
9.     Workshop door Peter Vervaet
Spreekvaardigheid stimuleren bij NT2-cursisten
 
10. Workshop door Marieke Goedegebeure
Uitspraaktraining? Ja, maar….
 Vaak merk ik aan docenten dat ‘iets’ ze weerhoudt om met uitspraak aan de slag te gaan.
Wat is dat ‘iets’ en hoe zouden we dat kunnen ondervangen? Een brainstormsessie naar aanleiding van de volgende stellingen:  Ik mis de kennis. Ik heb er geen tijd voor. Ik mis de didactische vaardigheid. Ik weet niet waar ik mee moet beginnen. Mijn cursisten zijn er niet in geïnteresseerd. Er is geen geschikt materiaal voor mijn doelgroep. (… of misschien zijn er nog andere redenen?)
Wat is de oplossing? Is er één oplossing? En waar kunnen we die vinden?