Enquete onder Zelfstandig werkende NT2-docenten

Studiemiddag Werkgroep Zelfstandig Ondernemen in NT2

Op 10 februari was er een Studiemiddag van de Werkgroep ZO van de BVNT2. Er waren bijna 60 NT2-docenten. Van de verschillende workshops en presentaties zijn verslagen op de BVNT2-website  te vinden. Er was ook een workshop over Tarieven en Faciliteiten. Bij de ingang is aan de deelnemers gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. In de tabel hieronder zijn de antwoorden weergegeven. 31 NT2-docenten  hebben de enquête ingevuld. Bij verschillende vragen konden de docenten meerdere antwoorden geven. Bij sommige vragen is het aantal beantwoordende docenten minder dan 31 omdat het onderwerp niet relevant was of omdat men het antwoord niet wist.

Er is een kleine groep bevraagd en de groep is misschien ook niet representatief, maar toch zijn de antwoorden interessant om er even bij stil te staan.

Interessante uitkomsten 

We zien dat de zzp-ers voor heel verschillende tarieven werken: het uurtarief varieert van 25-30€ tot 85€. De meeste docenten vinden een tarief onder 40 € niet redelijk. Een aantal docenten werkt bij verschillende aanbieders en krijgt verschillende uurtarieven uitbetaald. Bijna 1/3e deel van de docenten werkt voor een tarief van 35€ of minder. Maar een even groot aantal docenten werkt voor een tarief van meer dan 55€.

Bijna de helft van deze docenten krijgt geen vergoeding voor voorbereidingen en 1/3e ook geen reiskostenvergoeding. Voor overlegtijd wordt soms een vergoeding gegeven. Docenten zijn ook niet erg tevreden over de snelheid van betalen door de opdrachtgever.

Bernadette Lengkeek / Simon Verhallen

Overzicht antwoorden ZZP-BVNT2 10 febr.2017 (N=31)

Hoeveel opdracht gevers heb je nu?

1  

5x

2

4x

3

7x

4

5x

Meer 

10x

Wat zijn de uur-tarieven hier van?

Tussen 

25-30 euro

1x

Tussen

30-35 euro

4x

Tussen

35-40 euro

8x

Tussen

40-45 6x

45-50 5x

Meer, namelijk

55/60/ 70/85

= 10x

Zijn de tarieven inclusief voorbereiding?

Ja

15x

Soms

4x

Nee

9x

Krijg je een reiskostenvergoeding?

Nee

11x

Ja : per kilometer O.V.

14x

 

Krijg je lesmaterialen vergoed?

Nee

9x

Ja

19x

Anders

………….

Krijg je kopieer/print kosten vergoed?

Nee

2x

Ja ………. cent per kopie/print

De opdrachtgever zorgt voor materiaal 7x

Kopieer bij opdrachtgever

11x

Krijg je een overleg vergoed?

Ja

4x

Nee

8x

Soms

19x

Wat vind je zelf een redelijk tarief ?

Tussen 

25-30 euro

Tussen

30-35 euro

1x

Tussen

35-40 euro

4x

Tussen

40-45 euro

8x

45-50 : 5x

Meer dan 50

10

Wanneer factureer je?

Na de gehele 5x

opdracht

Per week

Per maand

24x

50% begin

50% eind

4x

Vooraf

2x

Hoe snel krijg je betaald ?

Een week na de facturering

2x

Twee weken na facturering

Drie weken

Na facturering

Een maand na facturering

24x

Anders 

Namelijk

……………..

Stuur je een herinnering als het te lang vindt duren?

Nee

Soms

Ja, als de be-taling langer duurt dan 1 maand 6x

Anders namelijk

Na 6 weken

3x

Studiemiddag Zelfstandig Ondernemen 2017

Actuele informatie en uitwisseling: de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA); payroll,workshop onderhandelen en workshop acquisitie.

De beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal , werkgroep zelfstandig ondernemen organiseert deze studiemiddag om twee redenen:
1. Zelfstandige docenten op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen
2. Elkaar helpen en ondersteunen bij zakelijke aspecten rondom Zelfstandig Ondernemen.
 
Programma:
Informatie over laatste ontwikkelingen wet DBA
Spreker : Marcel van der Zande - FNV Zelfstandigen en Ria van’t Klooster - NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).
 
Keuze uit workshops in twee rondes:
  • Payroll wat en hoe… : Bert Camphuis , accountmanager Aeres Agree Payroll
  • Onderhandelen
Herma Hoeve : Onderhandelen doe je vanuit een positie van kracht gebaseerd op de juiste inschatting van je onderhandelingspartner.In deze workshop gaan we praktisch oefenen welke onderhandelingstechnieken je in kunt zetten en hoe je die gebruikt. We gaan uit van eigen ervaringen.
  • Acquisitie
Corintha Apon : Hoe vind je nieuwe opdrachtgevers en hoe houd je bestaande contacten warm? Dat zijn de vragen die in deze workshop centraal staan. Je krijgt tips aangereikt om actief met acquisitie aan de slag te gaan en in groepjes wissel je ideeën uit.
  • Hoe om te gaan met lonen en opdrachtgevers (n.a.v. anonieme enquête)
 
Wilt u deelnemen?
Aanmelden (maximale aantal = 60 personen) graag door een mail te sturen naar : Harriët  Rolaf : hwrtaal2011@gmail.com .
Deelnemers kiezen voor de workshops bij binnenkomst. De meeste workshops worden twee keer gegeven.
Datum en tijd studiemiddag
vrijdag 10 februari 2017 van 13.00 inloop. Start 13.30 – 17.30 uur.
Plaats
Zalencentrum Vredenburg, Vredenburg 19 Utrecht (4 minuten vanaf Utrecht CS).
Toegang 
betalen ter plekke à voor leden €15, niet-leden €25,-