Defintieve programma's 'De toekomst van de inburgeraar'

NB. Klik op één van de namen van steden om snel naar het programma van AlkmaarGroningen, Den Bosch, Schiedam te navigeren


Het landelijk programma

13.30

Opening door Frieda van den Hout, voorzitter BVNT2

13.35

Pamela van Erve - Ministerie SZW over de participatieverklaring

14.00

Sandy Posthumus Meyjes over de ervaringen van een ONA-examinator

14.15

Margot Mol over de de nieuwe leesexamens inburgering van CITO

14.45 

pauze

15.00

start regionaal programma


ALKMAAR

organisatie & uitvoering door

inhoud

15.00

 - 

15.40

workshop 1

Maja Coric -  Stichting Vluchtelingenambassadeurs

Aan de slag! 

Hier in zal het versterken van het machtig worden van de Nederlandse taal door les te combineren met doen centraal staan. Wat voor impact deze combi heeft op gezondheid en welzijn, integratie en participatie en uiteindelijk kans op betaald werk zal vergroten. 

We gaan op zoek in de sessies naar een aanpak, een samenwerking met de docenten om het doen van vrijwilligerswerk als kennis in lessen over te brengen, en hoe samen zorg te kunnen dragen dat nieuwkomers daadwerkelijk aan de slag gaan.

workshop 2

Marty Kors - 

Fiolet Taaltrainingen

ONA in de praktijk voor laagopgeleiden

Voorbeelden van de resultaatkaarten en een inventarisatie van de blik op de toekomst voor de lessen ONA en na de lessen ONA.

workshop 3

Karin Verheij - 

Loopbaancoaching

ONA  in de praktijk voor hoogopgeleiden

Voorbeelden van de resultaatkaarten en een inventarisatie van de blik op de toekomst voor de lessen ONA en na de lessen ONA.

workshop 4

Haas de Groot - 

Bureau ICE

KNM en participeren

Biedt het KNM-examen de inburgeraar kennis voldoende om te kunnen participeren? Een inventarisatie.

15.45 -

15.55

stellingen over de toekomst van de inburgeraar

15.55 -

16.15

korte pitches van o.a.

 1. Annet Hartnack - beleidsmedewerker gemeente Alkmaar over participeren en de participatieverklaring
 2. Danielle Schrumpf - coordinator NLPlein Purmerend over informeel leren na het inburgeringsexamen
 3. Frank Beemster - ABVakwerk over eisen die werkgevers stellen ook al spreken ze de taal niet goed,
 4. Wendy Kuper - Reïntegratiebureau Thobs over solliciteren kun je ook aan statushouders leren
 5. Bircan Kaplan & Ellen Koenis - Werksaam Westfriesland over inburgeren en werken tegelijkertijd
 6. Jan Zwart - Stichting Present over groepsgewijs vrijwilligerswerk doen
 7. Erik Stam - UWV NoordHollandNoord over de toekomstige ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt 

16.15 - 16.35 

ronde 1 en 2: met de pitchers om de tafel

16.35 - 16.45

stellingen nogmaals

16.45 - 

17.00

conclusies, afsluiting

17.00 - 17.30

napraten bij een frisdrankje en een hapje

 

 

GRONINGEN

organisatie & uitvoering door

inhoud

15.00

 - 

15.45

workshop 1

Mamadou Congo -  Vluchtelingenwerk

VIP project

Dit project is bedoeld voor cursisten aan het eind van de inburgering en stappen willen zetten richting werk of beroepsopleiding

Er zijn vrijwilligers aanwezig die aan het project verbonden zijn. 

workshop 2

Zohreh Sailm - 

Humanitas

Participatieverklaring in de praktijk

Zohreh heeft een cursus van 3 dagdelen ontwikkeld voor inburgeraars die de participatieverklaring moeten ondertekenen. Hoe beleven inburgeraars dit? Zohreh neemt trainers en cursisten mee.

workshop 3

Grieteke Bosma - 

Noorderpoort

ONA  in de praktijk

Er zullen filmpjes vertoond worden die gemaakt zijn tijdens de ONA-bijeenkomsten en cursisten vertellen over de aanpak van Grieteke.

workshop 4

Elly Mladenovic - 

Alescon

Direct aan het werk

Elly neemt cursisten mee, die vertellen over de combinatie leren en werken. Gaat het leren van het Nederlands sneller?  Helpt de combinatie van leren en werken bij de te maken vervolgstappen.

15.45 -

16.00

pauze

16.00 - 16.45 

ronde 2 met keuze uit dezelfde workshops

DEN BOSCH

organisatie & uitvoering door

inhoud

15.00

 - 

15.40

workshop 1

directeur 

Koning Willem I College

perspectief school

De directeur van de afdeling Educatie en ISK bespreekt oplossingen om 18-21 jarige vluchtelingen niet tussen wal en het schip van respectievelijk ISK en Educatie te laten vallen, maar ze succesvol naar een combinatie van opleiding en werk te loodsen.

workshop 2

wethouder 

gemeente Boxtel

perspectief politiek

Zohreh heeft een cursus van 3 dagen ontwikkeld voor inburgeraars die de participatieverklaring moeten ondertekenen. Hoe beleven inburgeraars dit? Zohreh neemt trainers en cursisten mee.

workshop 3

wordt nog bekend gemaakt

perspectief werkgever

In Zuid-Nederland werken al verschillende bedrijven met inburgeraars. Wat zijn de ervaringen en hoe zou het Nt2-onderwijs beter kunnen aansluiten bij hetgeen werkgevers verwachten van kandidaat werknemers? Hoe denken ex-inburgeraars vanuit hun nieuwe positie terug aan hun opleiding?

workshop 4

Marieke Stopel

Pharos

perspectief vrijwilligerswerk

Hier in zal het versterken van het machtig worden van de Nederlandse taal door les te combineren met doen centraal staan. En wat voor impact deze combo heeft op gezondheid en welzijn, integratie en participatie en uiteindelijk kans op betaald werk zal vergroten. 

We gaan op zoek in de sessies naar een aanpak, een samenwerking met de docenten om het doen van vrijwilligerswerk als kennis in lessen over te brengen, en hoe samen zorg te kunnen dragen dat nieuwkomers daadwerkelijk aan de slag gaan met vrijwilligerswerk.

workshop 5

Bregje Kaars Sijpesteijn 

ITTA

perspectief ONA en toekomst

de inpassing van ONA in de inburgering als opstap naar werk

15.40 -

15.50

wisseling

15.50 - 16.30 

ronde 2 met keuze uit dezelfde workshops

16.30 - 17.00 

afsluiting en nazit

SCHIEDAM

organisatie & uitvoering door

inhoud

15.00

-

15.45

workshop 1

Ellis Delken

actief inburgeren

Aan welke activiteiten kunnen cursisten deelnemen en komen ze daar ook inderdaad terecht?

Diverse organisaties geven een pitch en gaan deelnemers gaan met hen in gesprek.

Unie van Vrijwilligers, Hoedje van papier, Project Basis op Orde, Restart Network

workshop 2

Thea van Baalen & Emmeke Boot

voorbereiden op het leesexamen

Het leesexamen blijkt een struikelblok voor veel inburgeraars. Hoe kunnen ze zich goed voorbereiden?

workshop 3

Sonja Schwab

ONA in de praktijk

workshop 4

Geert Wiegers

brainstorm: ingeburgerd en dan?

Kunnen geslaagden stappen zetten of zitten ze klem met hun inburgerings- of Staatsexamen-1 diploma? 

15.45 

-

16.30

ronde 2 met keuze uit dezelfde workshops

16.30

-

17.00

napraten bij een drankje

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiemiddag 'De toekomst van de inburgeraar'


Op 4 november 2016 organiseert de werkgroep inburgering van de BVNT2 een studiemiddag voor alle leden en voor alle docenten van inburgeringscursussen.

Het thema is De toekomst van de inburgeraar.

Met het nieuwe examenonderdeel ONA en de verplichte ondertekening van de Participatieverklaring vanaf 1 juli 2017, zijn weer veel emoties gemoeid. Waarom is het bedacht en vooral.. is het nuttig voor de inburgeraars en hebben ze er flink profijt van of is het een politiek handige zet om het de inburgeraars steeds moeilijker te maken een toekomst op te bouwen in Nederland?

Voor het eerst is de middag op 4 locaties in het land:

In Alkmaar -      locatie Horizon College 

In Den Bosch - locatie De school voor de toekomst

In Groningen -  locatie Noorderpoort

In Schiedam -   locatie Albeda College

Het programma ziet er als volgt uit:

Deel 1 van het programma is landelijk via het scherm:

13.30 - 13.35     Opening

13.35 - 13.45     Pamela van Erve - Ministerie SZW vertelt over de participatieverklaring

13.45 - 13.55     vragenronde

13.55 - 14.05     Sandy Posthumus Meyjes vertelt over haar ervaringen met ONA-examens

14.05 - 14.15     vragenronde

14.15 - 14.35     Margot Mol van CITO vertelt over de nieuwe leesexamens inburgering

14.35 - 14.45     vragenronde

14.45 - 15.00     Pauze

15.00 - 16.30     Deel 2 van het programma is regionaal. Hieronder de informatie die op dit moment 

                           beschikbaar is.


Alkmaar, oa in het programma:

 1. Werksaam WestFriesland over de combinatie tussen werkervaring opdoen en inburgeringslessen volgen
 2. Reïntegratiecoach en ONA-docent Wendy Kuper over hoe een inburgeraar ondersteund kan worden bij het zoeken naar werk
 3. Ingeburgerde vluchtelingen aan het woord: hoe is hun begeleiding naar werk of opleiding geweest en wat kunnen we verbeteren?
 4. wordt later bekend gemaakt
 5. wordt later bekend gemaakt

Groningen, oa in het programma:
 
  1.  Direct aan het werk!
Een project van Drentse gemeente, taalaanbieders en Alescon. Inburgeraars
leren op school en op het werk de Nederlandse taal en worden naar een baan geleid
    2.  Vluchtelingenwerk, Mamadou Congo
Het VIP project. Voor deelnemers die de inburgering achter de rug hebben of in de  eindfase zitten.
    3.  Humanitas
De participatieverklaring in de praktijk.
    4.  Noorderpoort, Grieteke Bosma
ONA in de praktijk. De eerste ervaringen.
    5.  Frieslandcollege,
Samenwerking met Werkpro, inburgering in het bedrijf van Werkpro.

Den Bosch, oa in het programma:

 1. Jonge vluchtelingen succesvol naar een combinatie van opleiding en werk loodsen
 2. Aanpak van Boxtel over inburgeraars kleinschalig opnemen in de gemeente
 3. Werkgevers en inburgeraars: zijn beide klaar voor de veranderende arbeidsmarkt?
 4. Het project Aan de slag van Pharos biedt inburgeraars snel vrijwilligerswerk. 
 5. ITTA - over ONA en NT2 in één les

Schiedam, oa in het programma:

 1. Wijkgerichte  taalactiviteiten, vrijwilligerswerk
 2. Delken & Boort over het voorbereiden op het leesexamen
 3. De status van Staatsexamen I: de toelating tot MBO met dit diploma lijkt nihil
 4. ONA in de praktijk


Kosten voor BVNT2-leden:  25 euro per persoon.

Niet-leden: 35 euro per persoon.

De leden van de BVNT2 ontvangen via Eventbrite.nl een uitnodiging voor deze middag.

(kijk ook even in je spambox voor de zekerheid)

Vanaf 10 oktober start de kaartverkoop via Eventbrite.nl

Blijf de aankondigingen volgen op de site van de BVNT2.