Ondersteuning vanuit BVNT2 - overzicht

Ondersteuning vanuit de Beroepsvereniging

Subsidie voor certificering
De BVNT2 subsidieert docenten (leden) die zich willen laten certificeren tot ‘ Competent docent NT2’. Dit geldt voor docenten die het assessment (grotendeels) zelf moeten betalen, bv. ZZP’ ers, maar ook voor anderen waarvoor de werkgever dit niet betaalt. Zij kunnen een bedrag van 350 euro krijgen. De instellingen die het assessment afnemen, hanteren vanaf 1 oktober 2012 het tarief van 850 euro. Als u in aanmerking komt voor de regeling, dan hoeft u dus zelf nog maar 500 euro te betalen. Leden kunnen een beroep doen op de regeling vanaf het tweede jaar van hun lidmaatschap.

Aanvragers dienen een aanvraag formulier in. Wanneer het BVNT2-bestuur van de instelling die het assessment heeft afgenomen bericht ontvangt dat het assessment heeft plaats gevonden, kan de bijdrage worden uitgekeerd. Aanvragers moeten er dus rekening mee houden dat deze procedure enige tijd kost.


Het formulier waarmee u de subsidie kunt aanvragen kunt u hier downloaden.

Begeleidingstraject EVC

Op dit moment zijn er al 18 rondes gestart van het begeleidingstraject voor mensen die zich willen kwalificeren voor certificering. Binnenkort zullen nieuwe data bekendgemaakt worden van nieuwe trajecten.

Wie kunnen zich inschrijven?
 
De EVC-procedure is uitsluitend gericht op NT2-docenten die in het verleden via nascholing en aanvullende training veel kennis hebben opgebouwd en door hun jarenlange ervaring met NT2-cursussen in verschillende settings, over veel bewijzen van hun bekwaamheid beschikken. Voor dat doel is een portfolio ontwikkeld met verschillende rubrieken voor die bewijsstukken; het assessment-gesprek is de plek om de vakbekwaamheid toe te lichten.
 
Het begeleidingstraject is bedoeld voor ervaren docenten die al competent zijn, maar geen certificaat hebben waarmee ze hun competenties kunnen aantonen. In het traject worden deze docenten ondersteund bij het samenstellen van hun portfolio en het doen van het assessment Competent docent NT2.
 
U kunt zich nu opgeven voor dit begeleidingstraject, waarin u begeleid wordt bij het samenstellen van uw portfolio en waar u in de gelegenheid wordt gesteld om samen met anderen aan uw portfolio te werken. Het zijn drie bijeenkomsten begeleid door een gecertificeerd NT2-docent. 

Iedereen die lid is kan gratis meedoen. Niet-leden betalen 50 euro.
 
Vooraf aan de eerste bijeenkomst leest u:

Het programma ziet er gewoonlijk ongeveer zo uit:

Aftrapbijeenkomst

Korte inleiding op het portfolio door een ervaren assessor van een van de instellingen die het assessment afnemen.
Eerste oefening met het invullen van een gedeelte.
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inhoud en de procedure

Eerste begeleidingsbijeenkomst
Hoe kun je de toelichtingen schrijven?
Hoe kun je je competenties goed onder woorden brengen?
Ruimte om vragen te stellen en om ervaringen te delen.
 
Tussen bijeenkomst 1 en 2: start met het vullen van het portfolio en het verzamelen van bewijzen.
 

Tweede begeleidingsbijeenkomst
Informatie over het gesprek met de assessoren
Oefenen van het assessment door elkaar vragen te stellen
Ruimte om vragen te stellen, het delen van ervaringen, het lezen van elkaars teksten etc.
 
 
Algemene informatie
Het begeleidingstraject vindt plaats aan de VU, Amsterdam.
Aanmelden bij het secretariaat van de BVNT2: bestuur@bvnt2.org 
Leden van de BVNT2 kunnen gratis meedoen. Niet-leden betalen €50.
Meer informatie volgt via de mail, na inschrijving. 
Plaatsing geschiedt op basis van datum van aanmelding.

 

Tegemoetkoming Grensoverschrijdend bezoek Studiedagen e.d.

Stimulering van Vlaams-Nederlandse uitwisseling!!

 

De BVNT2 is een Nederlands-Vlaamse beroepsvereniging. Binnen de beroepsvereniging vinden zowel Vlaamse als Nederlandse en ook gezamenlijke activiteiten plaats.  

Na overleg met de Nederlandse Taalunie heeft de Beroepsvereniging een aantal plannen uitgewerkt om de Vlaams Nederlandse uitwisseling een extra stimulans te geven.

Eén van die plannen betreft het grensoverschrijdend bezoek van studiemiddagen. Op gezette tijden organiseren Nederlandse en Vlaamse leden of werkgroepen van de BVNT2 studiemiddagen . Bij elke studiemiddag die dit jaar georganiseerd wordt, stelt het bestuur 10 bezoekers-vouchers beschikbaar. Zo’n voucher geeft recht op gratis deelname en vergoeding van reiskosten en eventuele verblijfkosten (lunch of diner).

Per studiemiddag zijn er dus 10 vouchers beschikbaar voor Vlaamse leden, wanneer de studiemiddag in Nederland plaats heeft, en voor Nederlandse leden, wanneer de bedoelde studiemiddag in Vlaanderen plaats heeft.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Na aanmelding sturen we de betrokken NT2-docenten een declaratieformulier.