Word lid

De BVNT2 zet zich in voor het vak NT2.

NT2 is een relatief jonge expertise. En dus nog volop in ontwikkeling. De vereniging wil een brug slaan tussen wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de praktijk in de klas. DeBVNT2 helpt haar ambitieuze leden up to date te blijven. Daarom organiseert ze studiedagen, conferenties en ontmoetingen. Daarom publiceert ze artikelen en bundels. Daarom heeft ze een competentieprofiel opgesteld en helpt ze leden om te laten zien dat ze aan dat profiel voldoen. De BVNT2 is een Nederlands-Vlaamse vereniging. Een kijkje over de grens levert vaak verrassend nieuwe invalshoeken op. Daar doen de leden hun voordeel mee.


De BVNT2 brengt leden met elkaar in contact.

Dit gebeurt op studiebijeenkomsten en op conferenties. Maar ook via de website. Veel docenten worden langs deze weg op het spoor van een nieuwe baan gezet. En er worden contacten gelegd om gezamenlijke problemen te lijf te gaan. 


De BVNT2 is een vereniging met veel actieve leden. Ze willen werk maken van hun vak en doen dat graag in samenspraak en samenwerking met vakgenoten. De vereniging biedt daarvoor diverse podia.

De vereniging houdt je op de hoogte van allerlei activiteiten via een nieuwsbrief en de website.


De BVNT2 is toegankelijk.

Alle activiteiten worden zo goedkoop mogelijk gehouden. De prijs mag geen beletsel zijn.

Dat kan alleen met veel vrijwilligers en enthousiastelingen. Iedere NT2-docent is welkom. Je hoeft er niets speciaals voor te kunnen. Kennis delen en jezelf ontwikkelen, daar gaat het om.


Lid worden van de BVNT2 betekent dat je de bovenstaande activiteiten mogelijk maakt. En dat je er zelf van profiteert. Ook de prijs van het lidmaatschap houden we zo laag mogelijk. Nu € 40,- per jaar. Daar krijg je ook wat voor terug: korting op activiteiten, jaarlijks gratis boeken en boekjes, financiële ondersteuning bij een assessment, financiële ondersteuning voor uitwisselingen, etc. etc.